หัวข้อข่าว : สพป.ปข. 2 อบรมโครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ

(โพสต์เมื่อ : วันจันทร์ที่ 7 เดือนกันยายน พ.ศ.2558  เวลา 16:14 น. เข้าชม : 6)

นางอารยา ช่ออังชัญ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.ปข. 2  จัดอบรมโครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามที่ สพฐ. มีนโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีการศึกษาทางไกล โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึง และเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาให้มีความเสมอภาคเท่าเทียมกัน ซึ่งได้ดำเนินโครงการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม(Distance Learning Television : DLTV) สำหรับโรงเรียนขนาดเล็กทั่วประเทศ และโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Distance Learning Information Technology : DLIT) สำหรับโรงเรียนขนาดกลางและขนาดใหญ่  และขณะนี้ สพฐ. ได้จัดทำคลังสื่อการเรียนการสอนผ่านระบบ DLIT  และเปิดให้บริการแล้ว มีสื่อการเรียนการสอนเป็นจำนวนมาก พร้อมที่จะรองรับการเรียนรู้ใหม่ ๆ  สพป.ปข. 2 จึงได้ดำเนินการจัดทำโครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้สู่ผู้เรียนที่มีคุณภาพ และเพื่อพัฒนาความสามารถในการจัดการเรียนรู้ของครูในการจัดการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ  โดยมีคุณครูผู้สอน เข้ารับการอบรม จำนวน 155 คน ณ ห้องประชุมสามพระยา ชั้น 3  

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ