หัวข้อข่าว : สพป.ปข. 2 ร่วมฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับกลุ่มจังหวัด(การจัดการอุบัติภัยทางทะเลและคลื่นพายุซัดฝั่ง(Storm surge)

(โพสต์เมื่อ : วันเสาร์ที่ 5 เดือนกันยายน พ.ศ.2558  เวลา 16:10 น. เข้าชม : 5)

นายสุนาจ แก้วสุข ผอ.สพป.ปข. 2  พร้อมคณะผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู นักเรียน ในสังกัด จำนวน 90 โรงเรียน ได้เข้าร่วมฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับกลุ่มจังหวัด(การจัดการอุบัติภัยทางทะเลและคลื่นพายุซัดฝั่ง(Storm surge) เพื่อเตรียมความพร้อมของบุคลากร และทรัพยากรกู้ภัย การทดสอบการบูรณาการในภาวะฉุกเฉิน ในการเกิดอุบัติภัยทางทะเลและคลื่นพายุซัดฝั่ง(Storm surge) เพื่อเตรียมความพร้อม ฝึกทักษะ ความชำนาญและเพิ่มประสบการณ์ให้แก่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐทั้งภาครัฐและภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มูลนิธิ อาสาสมัคร รวมทั้งสาธิตให้ความรู้แก่นักเรียน ประชาชน ผู้สังเกตการณ์ การแจ้งข่าว และการรายงานเหตุการณ์ เมื่อประสบเหตุโดยตรงในพื้นที่ โดยมีนายสมมิตร ศิลป์ประเสริฐ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานในพิธีเปิด  ณ ชายหาดสามร้อยยอด ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 4 อำเภอสามร้อยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ