หัวข้อข่าว : สพป.ปข. 2 ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สพป. จันทบุรี เขต 1

(โพสต์เมื่อ : วันเสาร์ที่ 5 เดือนกันยายน พ.ศ.2558  เวลา 15:55 น. เข้าชม : 3)

นายวัฒชัย วรรณพิรุณ รอง ผอ.สพป.ปข. 2 พร้อมข้าราชการในสังกัด ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1  โดยการนำของนายเศรษฐา  เสนะวงศ์ รอง ผอ.สพป.จันทบุรี เขต 1 พร้อมคณะ มาศึกษาดูงานกลุ่มนโยบายและแผน สพป.ปข. 2 พร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานซึ่งกันและกัน เพื่อนำผลที่ได้มาปรับใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลและเป็นประโยชน์ต่อทางราชการต่อไป ณ สพป.ปข. 2

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ