หัวข้อข่าว : สพป.ปข. 2 ทดสอบสมรรถนะครูด้านการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ ครั้งที่ 3/2558

(โพสต์เมื่อ : วันพุธที่ 2 เดือนกันยายน พ.ศ.2558  เวลา 09:33 น. เข้าชม : 17)

นายวัฒชัย วรรณพิรุณ  รอง ผอ.สพป.ปข. 2  เป็นประธานในการดำเนินการจัดการทดสอบสมรรถนะครูด้านการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ ครั้งที่ 3/2558  ตามโครงการบริการการทดสอบวัดสมรรถนะครูทางด้านการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์กรมหาชน)  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านการทดสอบและประเมินผลการเรียนรู้ และเพื่อเตรียมความพร้อมในการพัฒนาการเรียนรู้ในชั้นเรียน สำหรับการรองรับนโยบายการใช้คะแนนการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) มีผู้บริหารสถานศึกษา และคุณครูผู้สอน เข้าสอบจำนวน 430 คน  ณ สนามสอบโรงเรียนเมืองปราณบุรี อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์   

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ