หัวข้อข่าว : สพป.ปข. 2 ร่วมพิธีโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

(โพสต์เมื่อ : วันอังคารที่ 25 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2558  เวลา 14:37 น. เข้าชม : 21)

นายสุนาจ แก้วสุข  ผอ.สพป.ปข. 2 ร่วมพิธีโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช 88 พรรษา และเพื่อถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ในวโรกาส 83 พรรษา และเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เป็นการเฉลิมพระเกียรติทั้ง 3 พระองค์ โดยมี ดร.นิตย์ โรจน์รัตนวาณิชย์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธี เพื่อแก้ปัญหาโลกร้อน หรือลดความรุนแรง เพิ่มพื้นที่สีเขียว คือการปลูกต้นไม้เพิ่ม  กระทรวงศึกษาธิการ ตระหนักและห่วงใยถึงปัญหาสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะปัญหาการตัดไม้ ทำลายป่า และเห็นว่าแนวทางสำคัญ คือการให้การศึกษา ให้ความรู้ การสร้างเสริมพฤติกรรมให้เด็กและเยาวชน และประชาชนทั่วไป เข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะป่าไม้  โดยมีผู้เข้าร่วมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ ได้แก่ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา หน่วยงานราชการที่มาจากส่วนกลาง ครู นักเรียน นักศึกษา และประชาชน ณ วัดเกษตรกันทราราม และโรงเรียนวัดเกษตรกันทราราม

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ