หัวข้อข่าว : สพป.ปข. 2 ประชุมผู้บริหารการศึกษา/ผู้บริหารสถานศึกษา

(โพสต์เมื่อ : วันจันทร์ที่ 24 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2558  เวลา 14:09 น. เข้าชม : 24)

นายสุนาจ แก้วสุข ผอ.สพป.ปข. 2  เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารการศึกษา/ผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 5/2558  เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2558 ณ ห้องประชุมสามพระยา ก่อนเข้าวาระการประชุม ได้มีการมอบประกาศเกียรติคุณรางวัลดี ระดับดีเด่น และระดับดี ของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีปฏิบัติที่ดีในการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม การเรียนรู้ของครูโรงเรียนในฝัน  และให้ผู้บริหารสถานศึกษาและเจ้าหน้าที่กลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษา ที่รับตำแหน่งใหม่รายงานตัว ต่อจากนั้นได้เริ่มประชุมตามระเบียบวาระโดยมีเรื่อง เช่น ข้อมูลวิทยฐานะ , รายงานการไปราชการของ ผอ.รร., ข้อมูลการจัดสรรงบประมาณ, การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558, การสนับสนุนทรัพยากรโครงการสร้างบ้าน หลังที่ 89,การจัดซื้อครุภัณฑ์รายการคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ