หัวข้อข่าว : สพป.ปข. 2 เปิดงาน BBL โรงเรียนอนุบาลสามร้อยยอด

(โพสต์เมื่อ : วันจันทร์ที่ 17 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2558  เวลา 13:29 น. เข้าชม : 41)

นายสุนาจ แก้วสุข ผอ.สพป.ปข.2 เป็นประธานเปิดงาน BBL โรงเรียนอนุบาลสามร้อยยอด ภายใต้ชื่อ “พลิกโฉมโรงเรียนสัญจร”  เนื่องจากโรงเรียนอนุบาลสามร้อยยอด(บ้านหนองแก) ได้รับการคัดเลือก จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ ให้เป็นโรงเรียนแกนนำของโรงเรียนในอำเภอสามร้อยยอด ในการดำเนินกิจกรรมตาม โครงการ “พลิกโฉมโรงเรียน ป.1 อ่านออก เขียนได้ใน 1 ปี”  ทางโรงเรียนได้ดำเนินการตามแนวทางการจัดการเรียนรู้โดยอาศัยทฤษฎีของสมอง BBL (Brain Base Learning) ซึ่งมีกุญแจสำคัญอันจะนำไปสู่ความสำเร็จอยู่ 5 ดอก ได้แก่ ดอกที่ 1 สนามเด็กเล่น  ดอกที่ 2 ห้องเรียน  ดอกที่ 3 กระบวนการเรียนรู้ ดอกที่ 4 หนังสือเรียนและใบงาน ดอกที่ 5 สื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้  และโรงเรียนได้จัดกิจกรรมเป็นฐานการเรียนรู้ทั้งหมด 6 ฐาน เช่น ฐานที่ 1 สนามเด็กเล่น  ฐานที่ 2 กิจกรรม Brain Gym ฐานที่ 3 กิจกรรม Cup Song ฐานที่ 4 กิจกรรมห้องเรียน ฐานที่ 5 หนังสือเรียน ฐานที่ 6 สื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้  ซึ่งทางโรงเรียนได้ดำเนินการตามกระบวนการกุญแจครบทั้ง 5 ดอก  โดยดำเนินการไปพร้อมกันทุกชั้นเรียน และในการจัดงาน “พลิกโฉมโรงเรียนสัญจร” ขึ้นนี้เพื่อให้โรงเรียนต่าง ๆ ในอำเภอสามร้อยยอด ได้มาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน โดยมี รอง ผอ.สพป.ปข.2, ศึกษานิเทศก์, ผู้บริหารสถานศึกษา ครู นักเรียนจากโรงเรียนในเขตอำเภอสามร้อยยอด และผู้ปกครองนักเรียน เข้าร่วมงาน  ณ  โรงเรียนอนุบาลสามร้อยยอด

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ