หัวข้อข่าว : สพป.ปข. 2 อบรมครูผู้สอนภาษาอังกฤษตามกรอบ CEFR

(โพสต์เมื่อ : วันจันทร์ที่ 17 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2558  เวลา 13:06 น. เข้าชม : 24)

นายสุนาจ แก้วสุข ผอ.สพป.ปข. 2  เป็นประธานเปิดการอบรมครูผู้สอนภาษาอังกฤษตามกรอง CEFR โดยมีวัตถุประสงค์คือ 1. เพื่อให้ครูผู้สอนภาษาอังกฤษเกิดความรู้ความเข้าใจภาษาอังกฤษตามกรอบ CEFR ที่ สพฐ.กำหนด  2. เพื่อให้คุณครูผู้สอนสามารถประเมินตนเอง และฝึกทักษะทางภาษาอังกฤษของตนเองให้เข้มแข็งขึ้น 3. เพื่อให้คุณครูผู้สอนสามารถนำความรู้ด้านภาษาอังกฤษไปประยุกต์ใช้ในชั้นเรียนได้ มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 75 คน และได้รับความร่วมมือวิทยากรจาก อาจารย์อานิตยา นราฐากูร และอาจารย์แพทริฌซีย วิสเซอร์ จากศูนย์ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และศูนย์ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒน์ประสานมิตร  ณ ห้องประชุมสามพระยา ชั้น 3 สพป.ปข. 2 

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ