หัวข้อข่าว : สพป.ปข. 2 ประชุมปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีปฏิบัติที่ดีในการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม การเรียนรู้ของครูโรงเรียนในฝัน

(โพสต์เมื่อ : วันพฤหัสบดีที่ 13 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2558  เวลา 14:38 น. เข้าชม : 42)

นายปรีชา บุปผาชาติ รอง ผอ.สพป.ปข. 2  เป็นประธานเปิดการประชุมปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีปฏิบัติที่ดีในการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม การเรียนรู้ของครูโรงเรียนในฝัน และเป็นประธานกรรมการตัดสินวิธีปฏิบัติที่ดีที่มีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาสมรรถภาพด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ ของครูโรงเรียนในฝัน และยกย่องเชิดชูเกียรติ รวมทั้งคัดเลือกผลงานลำดับที่ 1 – 10 เพื่อส่ง สพฐ. พิจารณาเผยแพร่ต่อไป  ในการประชุมครั้งนี้ มีครูโรงเรียนในฝันนำเสนอผลงานวิธีปฏิบัติที่ดี จำนวน 19 คน ทุกคนจะนำเสนอผลงานของตนเอง และผลจากการดำเนินการในครั้งนี้  สพป.ปข. 2  จะรวบรวมวิธีปฏิบัติที่ดีในการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ของครูโรงเรียนในฝัน จัดทำเป็นเอกสารเผยแพร่ต่อไป  โดยมีคูณครูโรงเรียนในฝัน จำนวน 19 คน เข้าร่วมนำเสนอผลงาน ณ ห้องประชุมพระยานคร ชั้น 2  สพป.ปข. 2

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ