หัวข้อข่าว : สพป.ปข. 2 เปิดงาน BBL โรงเรียนบ้านวังโบสถ์

(โพสต์เมื่อ : วันจันทร์ที่ 10 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2558  เวลา 15:32 น. เข้าชม : 29)

นายสุรินทร์  บัวงาม รอง ผอ.สพป.ปข. 2 เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “พลิกโฉมโรงเรียนด้วยแนวคิด BBL ป.1 อ่านออกเขียนได้ใน 1 ปี”  เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเรียนการสอนตามแนวคิด Brain based Learning  และให้คณะผู้ศึกษาดูงานได้นำตัวอย่างการเรียนการสอนตามแนวคิด Brain based Learning ไปปรับใช้ตามบริบทของสถานศึกษา  โดยมีนิทรรศการเกี่ยวกับสื่อการเรียนการสอน BBL ในสาระการเรียนรู้  การสาธิตการทำสื่อการเรียนการสอน เป็นต้น  โดยมี ผู้บริหารสถานศึกษา,คณะครูจากโรงเรียนในเขตอำเภอหัวหิน,ศึกษานิเทศก์ และผู้ปกครองนักเรียน  เข้าร่วมงาน ณ โรงเรียนบ้านวังโบสถ์

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ