หัวข้อข่าว : สพป.ปข. 2 ร่วมประเมินนักเรียนดีเด่น ด้านคุณธรรมและจริยธรรม ประจำปี 2558

(โพสต์เมื่อ : วันจันทร์ที่ 10 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2558  เวลา 11:53 น. เข้าชม : 9)

นายสุนาจ แก้วสุข ผอ.สพป.ปข. 2 กล่าวต้อนรับคณะกรรมการการประเมินนักเรียนดีเด่นด้านคุณธรรมและจริยธรรม ประจำปี 2558 ภาคสงฆ์ กลุ่มที่ 15  มีนักเรียนจาก สพป.ปข. 1 และ 2, สพป.เพชรบุรี เขต 1 และ2 สพป.ราชบุรี เขต 1 และ2 และสพป.สมุทรสงคราม เข้ารับการประเมิน เพื่อเน้นนักเรียนปฏิบัติกิจกรรมคุณธรรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อรับรางวัลจากธนาคารออมสิน 40,000 บาท  มีการจัดนิทรรศการของนักเรียนที่เข้ารับการประเมิน โดยนักเรียนที่เข้ารับการประเมินนำเสนอผลงานตามลำดับ คณะกรรมการตรวจเยี่ยมนิทรรศการ รวบรวมคะแนน/ประชุม/สรุปผล  ณ  ห้องประชุมสามพระยา ชั้น 3 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2  ในการนี้  เด็กหญิงปวันรัตน์ ชัยปลื้ม นักเรียนโรงเรียนบ้านเขาแดง ในสังกัด สพป.ปข. 2 เข้ารับการประเมินนักเรียนดีเด่นด้านคุณธรรม จริยธรรม ประจำปี  2558 ภาคสงฆ์ กลุ่มที่ 15 ด้วย

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ