หัวข้อข่าว : สพป.ปข. 2 เปิดงาน BBL โรงเรียนต้นแบบ อำเภอปราณบุรี

(โพสต์เมื่อ : วันศุกร์ที่ 7 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2558  เวลา 14:39 น. เข้าชม : 1)

นายสุนาจ แก้วสุข ผอ.สพป.ปข. 2 เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “พลิกโฉมโรงเรียนสัญจร ป.1 อ่านออกเขียนได้ใน 1 ปี” ณ โรงเรียนบ้านหนองตาเย็น  เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเรียนการสอนตามแนวคิด Brain based Learning  และให้คณะผู้ศึกษาดูงานได้นำตัวอย่างการเรียนการสอนตามแนวคิด Brain based Learning ไปปรับใช้ตามบริบทของสถานศึกษา  โดยมีนิทรรศการเกี่ยวกับสื่อการเรียนการสอน BBL ในสาระการเรียนรู้ต่างๆ   การสาธิตการสอนแบบ  BBL ของชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3 ,ตัวอย่างการแสดงศักยภาพนักเรียนชั้นอนุบาล 2 – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  การสาธิตการทำสื่อการเรียนการสอน เป็นต้น  และรวมถึงการมีกิจกรรมจากฐานต่าง ๆ ที่ฝึกสมองนักเรียน โดยมี รอง ผอ.สพป.ปข. 2, ผู้บริหารสถานศึกษา,คณะครูจากโรงเรียนในเขตอำเภอปราณบุรี,ศึกษานิเทศก์ และผู้ปกครองนักเรียน  เข้าร่วมงาน

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ