หัวข้อข่าว : สพป.ปข. 2 รายงานผลการดำเนินการตรวจราชการกรณีปกติ ตามนโยบายการตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ งวดที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 และตรวจราชการแบบบูรณาการ

(โพสต์เมื่อ : วันพุธที่ 5 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2558  เวลา 15:51 น. เข้าชม : 4)

นายสุนาจ  แก้วสุข  ผอ.สพป.ปข. 2  พร้อมคณะ เข้ารายงานผลการดำเนินการตรวจราชการกรณีปกติ ตามนโยบายการตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ งวดที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  และรายงานการตรวจราชการแบบบูรณาการ เพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ รอบที่ 2 ประจำปี 2558  ให้ นายพินิจศักดิ์ สุวรรณรังค์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีหน่วยงานของกระทรวงศึกษาธิการ ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  เช่น กศน.,  สช., สพป.ปข. 1, สพป.ปข. 2,สพม.10 และ อาชีวะศึกษา ได้รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการต่างๆที่ทุกหน่วยราชการการศึกษา ได้ดำเนินการที่ผ่านมา ให้ผู้ตรวจฯ และคณะได้รับทราบถึงผลการปฎิบัติของแต่ละหน่วยงาน พร้อมซักถามข้อมูลต่างๆของทุกหน่วยงาน เสร็จจากการรายงานผู้อำนวยการโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม ได้นำคณะผู้ตรวจฯ เยี่ยมชมโรงเรียน เข้าเยี่ยมนักเรียนในชั้นเรียน พร้อมทักทายนักเรียนและซักถามคุณครูผู้สอนด้วยความเป็นกันเอง โดยมี ผอ.รร.สามร้อยยอดวิทยาคม, ผอ.สพป.ปข. 2 ,ผอ.สพม. 10, ผอ.กศน. ,ผอ.อาชีวะศึกษาและ รอง ผอ.สพป.ปข. 1 พร้อมคณะให้การต้อนรับ ณ โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ