หัวข้อข่าว : สพป.ปข. 2 เปิดงาน “พลิกโฉมโรงเรียนสัญจร”

(โพสต์เมื่อ : วันพุธที่ 5 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2558  เวลา 07:44 น. เข้าชม : 47)

นายสุนาจ แก้วสุข ผอ.สพป.ปข. 2  เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “พลิกโฉมโรงเรียนสัญจร” ณ โรงเรียนบ้านโป่งกะสัง อำเภอกุยบุรี ในสังกัด สพป.ปข. 2  ตามที่โรงเรียนบ้านโป่งกะสัง ได้รับการคัดเลือกจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2  ให้เป็นโรงเรียนแกนนำของโรงเรียนในเขตอำเภอกุยบุรี ในการดำเนินงานตามโครงการ “พลิกโฉมโรงเรียน ป.1 อ่านออก เขียนได้ใน 1 ปี” ซึ่งโรงเรียนได้มีการดำเนินงานตามแนวทางการจัดการเรียนรู้โดยอาศัยทฤษฎีของสมอง BBL (Brain Base Learning) ซึ่งมีกุญแจสำคัญอันจะนำไปสู่ความสำเร็จอยู่ 5 ดอก ได้แก่ ดอกที่ 1 สนามเด็กเล่น  ดอกที่ 2 ห้องเรียน  ดอกที่ 3 กระบวนการเรียนรู้ ดอกที่ 4 หนังสือเรียนและใบงาน ดอกที่ 5 สื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้ ปัจจุบันโรงเรียนได้ดำเนินการครบตามกุญแจทั้ง 5 ดอก ไปพร้อมกันทุกชั้นเรียน โรงเรียนจึงได้จัดงาน “พลิกโฉมโรงเรียนสัญจร” ขึ้นเพื่อให้โรงเรียนต่าง ๆ ในเขตอำเภอกุยบุรี ได้มาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ในงานดังกล่าวได้มีการจัดฐานการเรียนรู้ต่างๆให้นักเรียนได้เล่นและแสดงออก โดยมีโรงเรียนต่าง ๆ ได้นำผลงานของแต่ละโรงเรียนมาจัดแสดงเพื่อให้ผู้ร่วมงานได้ชมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ได้แก่ โรงเรียนบ้านยางชุม โรงเรียนบ้านหาดขาม โรงเรียนบ้านไร่บน โรงเรียนบ้านหนองเกด โรงเรียนบ้านรวมไทย โรงเรียนดี มากาเร็ตฟุลเลอร์ และโรงเรียนบ้านดอนยายหนู โดยมีผู้บริหารสถานศึกษาจากโรงเรียน คณะครู นักเรียน แลผู้ปกครองนักเรียนเข้าร่วมงาน

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ