หัวข้อข่าว : สพป.ปข. 2 เปิดนิทรรศการงานวิชาการ แหล่งเรียนรู้ เฉลิมพระเกียรติ ประจำปี 2558

(โพสต์เมื่อ : วันอังคารที่ 28 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2558  เวลา 15:05 น. เข้าชม : 2)

นายสุนาจ แก้วสุข ผอ.สพป.ปข. 2  เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการวิชาการ แหล่งเรียนรู้  เฉลิมพระเกียรติ ประจำปี 2558  ณ โรงเรียนชินนุกูลวิทยา   เพื่อเฉลิมพระเกียรติในโอกาส สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีทรงมีพระชนมายุ ครบ 5 รอบ 2 เมษายน 2558  และเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนและหน่วยงานอื่น ๆ ในชุมชนเพื่อให้หน่วยงานภายนอกมีส่วนร่วมในการเพิ่มองค์ความรู้ให้ผู้เรียนทั้งภาครัฐและเอกชน ได้จัดให้นักเรียนแสดงบนเวทีโดยเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา ตลอดจนเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนได้รับทราบ และเห็นความสำคัญของการจัดการศึกษา โดยมีหน่วยงานต่างๆ ได้มาจัดซุ้มนิทรรศการ เช่น การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปราณบุรี อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร ศูนย์การศึกษานอกระบบประจวบคีรีขันธ์ เทควันโด ปราณบุรี วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี เป็นต้น โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา ครู นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียน และหน่วยงานต่างๆในเขตอำเภอปราณบุรี  เข้าร่วมงาน  ณ โรงเรียนชินนุกูล  อำเภอปราณบุรี

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ