หัวข้อข่าว : สพป.ปข. 2 ประชุมชี้แจงเรื่อง พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

(โพสต์เมื่อ : วันเสาร์ที่ 18 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2558  เวลา 15:49 น. เข้าชม : 2)

นายสุนาจ แก้วสุข ผอ.สพป.ปข. 2  เป็นประธานในการประชุมชี้แจงเรื่อง พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558   โดยมีว่าที่ร้อยตรีธีระชัย ไพฑูรย์ รอง ผอ.สพป.ปข. 2 และนางสมทรง ภิรมย์รส นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ในกลุ่มอำนวยการ และกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา พระราชบัญญัติดังกล่าว มี 18 มาตรา และเป็นเรื่องกระบวนงานที่ สพป. ต้องจัดทำคู่มือสำหรับประชาชน ที่ประชาชนมาขอใช้บริการ กลุ่มงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องต้องดำเนินการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชน และพระราชบัญญัติฯจะประกาศใช้ในวันที่ 22 กรฏาคม 2558 นี้

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ