หัวข้อข่าว : สพป.ปข. 2 ประชุมการรายงานติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาของ สพป. ตามจุดเน้น สพฐ. ระยะที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

(โพสต์เมื่อ : วันพฤหัสบดีที่ 16 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2558  เวลา 12:47 น. เข้าชม : 1)

นายสุนาจ แก้วสุข ผอ.สพป.ปข. 2 ประชุมการรายงานติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาของ สพป. ตามจุดเน้น สพฐ. ระยะที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  ตามที่ สพฐ. ได้กำหนดจุดเน้น สพฐ. ระยะที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ทั้ง 3 ด้าน ประกอบด้วย จุดเน้นด้านการพัฒนาผู้เรียน จุดเน้นด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา และจุดเน้นด้านการบริหารจัดการ  สพป.ปข. 2 จึงต้องสร้างความรู้ ความเข้าใจ การดำเนินการรายงานตามแบบติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งจะมีคณะกรรมการออกติดตามภาคสนาม(Site Visit)ในระหว่างวันที่ 15 – 30 กรกฎาคม 2558หรือ 2 – 18 สิงหาคม 2558 โดยได้แจ้งกรอบและเครื่องมือการติดตามผลการดำเนินงานตามจุดเน้น สพฐ. ระยะที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  เพื่อ สพป. จะได้ประเมินตนเอง และรอรับการติดตาม โดยมีคณะทำงานดำเนินการรายงานตามแบบติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษา ของ สพป.ปข. 2 ตามจุดเน้น สพฐ. ระยะที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ.558 เข้าประชุม ณ ห้องประชุมสามพระยา ชั้น 3 สพป.ปข. 2

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ