หัวข้อข่าว : สพป.ปข. 2 ประชุมคณะกรรมการ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา

(โพสต์เมื่อ : วันอังคารที่ 14 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2558  เวลา 08:52 น. เข้าชม : 1)

นายวิชัย ศรีอ่อน ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย ประธานอนุกรรมการฯ เป็นประธานในการประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ครั้งที่ 5/2558  ณ ห้องประชุมท้าวโกษา ซึ่งมีเรื่องตามระเบียบวาระการประชุม เช่น เรื่องเพื่อทราบ การลาศึกษาต่อภายในประเทศ ระดับปริญญาโท ภาคปกติ,การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัด สพป.ปข. 2 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา เช่น การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะชำนาญการ(ของอนุมัติผลการประเมินและแต่งตั้งผู้ผ่านการประเมิน ตามหลักเกณฑ์ ว 17/2552 ) ,การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38ค.(2) เป็นต้น โดยมีคณะอนุกรรมการฯ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมท้าวโกษา ชั้น 2 สพป.ปข. 2

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ