หัวข้อข่าว : สพป.ปข. 2 นิเทศติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา

(โพสต์เมื่อ : วันจันทร์ที่ 13 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2558  เวลา 12:20 น. เข้าชม : 4)

นายสมสันต์ ลือกำลัง รอง ผอ.สพป.ปข. 2  พร้อมคณะได้ออก นิเทศติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา  ตามที่คณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ได้อนุมัติเงินดอกผลกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ปีงบประมาณ 2556 และ 2557 และโรงเรียนในสังกัด สพป.ปข. 2 ได้รับจัดสรร จำนวน 36 โรงเรียน สพป.ปข. 2 จึงต้องออกประเมินมาตรฐานโรงเรียนต้นแบบโครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน ที่แต่ละโรงเรียนได้รับเงินทุนฯไปแล้วได้ดำเนินการจัดทำอะไรบ้าง  สพป.ปข. 2 จึงออกนิเทศ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษาในสังกัด ให้บรรลุผลตามเป้าหมายและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ