หัวข้อข่าว : สพป.ปข.2 อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

(โพสต์เมื่อ : วันศุกร์ที่ 10 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2558  เวลา 10:57 น. เข้าชม : 2)

นายสุนาจ  แก้วสุข  ผอ.สพป.ปข.2  เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพื่อให้ความรู้กับครูผู้สอนเกี่ยวกับกระบวนการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 และเพื่อเตรียมความพร้อมให้นักเรียนมีทักษะสำหรับการออกไปดำรงชีวิตในโลกศตวรรษที่ 21 ในการอบรมครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์จากคณาจารย์จากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฎ เพชรบุรี โดยมีครูวิชาการโรงเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา จำนวน 110 คน เข้าร่วมการอบรม ระหว่างวันที่ 10-11 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องประชุมสามพระยา ชั้น 3 สพป.ปข.2

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ