หัวข้อข่าว : สพป.ปข.2 ประชุมคณะกรรมการประเมินผลการจัดทำรายงานประจำปีของสถานศึกษา

(โพสต์เมื่อ : วันพฤหัสบดีที่ 9 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2558  เวลา 10:34 น. เข้าชม : 33)

นายปรีชา  บุปผาชาติ รอง ผอ.สพป.ปข.2 เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการประเมินผลการจัดทำรายงานประจำปีของสถานศึกษา  เพื่อสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติงานและร่วมวางแผนการดำเนินงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ โดยมี ผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ และครูวิชาการผู้รับผิดชอบงานประกัน จำนวน 30 คน เข้าร่วมประชุมในวันที่ 9 กรกฎาคม 2558 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมพระยานคร สพป.ปข.2

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ