หัวข้อข่าว : สพป.ปข. 2 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง สพป.ปข. 2 กับวิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี

(โพสต์เมื่อ : วันอังคารที่ 7 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2558  เวลา 10:38 น. เข้าชม : 52)

นายสุนาจ แก้วสุข ผอ.สพป.ปข. 2  และ นางสาวธัชมาศ พิภักดิ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี ได้ลงนาม (MOU) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาและขยายโอกาสทางการศึกษา ระหว่าง วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี กับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 เพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ในการจัดการเรียนการสอนสายอาชีพ ทั้งในหลักสูตรปกติและหลักสูตรระยะสั้นและเพิ่มโอกาสให้นักเรียนในสถานศึกษา สพป.ปข. 2 ได้รับการเสริมสร้างความรู้พัฒนาทักษะความสามารถทางวิชาชีพ ทั้งในหลักสูตรปกติและหลักสูตรระยะสั้น เพื่อนำไปใช้ในการประกอบอาชีพและศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ณ ห้องประชุมสามพระยา ชั้น 3  สพป.ปข. 2

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ