หัวข้อข่าว : ผอ.สพป.ปข. 2 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.)

(โพสต์เมื่อ : วันพุธที่ 30 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2557  เวลา 22:30 น. เข้าชม : 29)

ดร.เชวง วัฒนธีรางกูร ผอ.สพป.ปข. 2 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ครั้งที่ 1/2557 มีเรื่องตามระเบียบวาระ เช่น นโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ของ ดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการ กพฐ. รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2556 และแผนปฎิบัติการนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2557 เพื่อพิจารณาข้อราชการต่าง ๆ โดยมีคณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมท้าวโกษา ชั้น 2

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ