หัวข้อข่าว : กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ศึกษาดูงาน

(โพสต์เมื่อ : วันพฤหัสบดีที่ 2 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2558  เวลา 13:16 น. เข้าชม : 45)

ว่าที่ร้อยตรีธีระชัย ไพฑูรย์ รอง ผอ.สพป.ปข. 2 และเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน สพป.ปข. 2 ให้การต้อนรับ  คณะกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 โดยการนำของนางชนัญญา วิลาสินี ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน พร้อมคณะ ได้มาศึกษาดูงานกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน สพป.ปข. 2  เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ ประสบการณ์ ทักษะ และวิสัยทัศน์ในการปฏิบัติงานและนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อทางราชการต่อไป

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ