หัวข้อข่าว : สพป.ปข. 2 ประชุมคณะกรรมการ ก.ต.ป.น.

(โพสต์เมื่อ : วันพฤหัสบดีที่ 2 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2558  เวลา 13:08 น. เข้าชม : 47)

นายสุนาจ แก้วสุข ผอ.สพป.ปข. 2  เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ครั้งที่ 1/2558  วันที่  1  กรกฎาคม 2558 ณ ห้องประชุมท้าวโกษา มีเรื่องตามระเบียบวาระการประชุม เช่น การจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม, พลิกโฉมโรงเรียนตามแนวคิด BBL  การพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา, แผนปฏิบัติการนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2557, แนวทางการดำเนินงานของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา และรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2557 เป็นต้น โดยมีคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. เข้าร่วมประชุม

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ