หัวข้อข่าว : สพป.ปข. 2 จัดการแข่งขันกิจกรรมอาเซียน ประจำปี 2558 และค่ายสร้างสรรค์นักเรียน

(โพสต์เมื่อ : วันพุธที่ 1 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2558  เวลา 10:42 น. เข้าชม : 24)

เมื่อวันที่  30 มิถุนายน 2558 นายสุนาจ แก้วสุข ผอ.สพป.ปข. 2 เป็นประธานเปิดการแข่งขันกิจกรรมอาเซียน ปี 2558 และค่ายสร้างสรรค์นักเรียน เพื่อเป็นการบูรณาการกิจกรรมทั้งสองกิจกรรมเข้าด้วยกัน เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับบุคลากรในโรงเรียนเห็นความสำคัญของอาเซียนศึกษาและดำเนินการจัดการศึกษาให้นักเรียนทุกคนได้มีโอกาสเรียน แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและสื่อสารกับประชากรในภูมิภาคอาเซียนอย่างมีคุณภาพเต็มศักยภาพของแต่ละคนพร้อมเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนโดยมีกิจกรรมการแข่งขันประกวดกิจกรรมความสามารถของนักเรียนความรู้เกี่ยวกับอาเซียนอย่างหลากหลาย และการเข้าฐานการเรียนรู้อาเซียน และพัฒนาความรู้ความเข้าใจเชิงเศรษฐศาสตร์เศรษฐกิจอาเซียนและการสร้างสรรค์วินัยทางการเงิน โดยจัดให้มีกิจกรรมการแข่งขัน เช่น การตอบปัญหาอาเซียน เล่านิทาน ร้องเพลง กล่าวสุนทรพจน์ การทำอาหารอาเซียน เรียงความ ฐานการเรียนรู้อาเซียน และนิทรรศการอาเซียน ส่วนในกิจกรรมค่ายสร้างสรรค์ จะมีฐานการเรียนรู้ 7 ฐาน มีวิทยากรจากต่างประเทศมาให้ความรู้ในแต่ละฐาน โดยมีโรงเรียนในสังกัดส่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ