หัวข้อข่าว : สพป.ปข. 2 ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมค่ายคุณธรรม-จริยธรรม (ค่ายพุทธบุตร ร่วมใจ รักษาศีล 5สามัคคี มีศีล มีสุข)

(โพสต์เมื่อ : วันจันทร์ที่ 29 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2558  เวลา 14:27 น. เข้าชม : 23)

นายสมสันต์ ลือกำลัง รอง ผอ.สพป.ปข. 2 ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมค่ายคุณธรรม-จริยธรรม (ค่ายพุทธบุตร ร่วมใจรักษาศีล 5 สามัคคี มีศีล มีสุข)  นักเรียนกลุ่มโรงเรียนสามร้อยยอด และให้โอวาทนักเรียน กลุ่มโรงเรียนสามร้อยยอดร่วมกับเจ้าอาวาสวัดหนองข้าวเหนียว เจ้าอาวาสวัดพุใหญ่ ได้ร่วมกันจัดกิจธรรมค่ายคุณธรรม-จริยธรรม (ค่ายพุทธบุตร ร่วมใจรักษาศีล 5 สามัคคี มีศีล มีสุข)  ให้กับนักเรียนจาก 6 โรงเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในระหว่างวันที่ 29-30 มิถุนายน 2558 ณ วัดหนองข้าวเหนียว โดยมีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อปลูกฝังนักเรียนให้เกิดความศรัทธา เลื่อมใส และตระหนักในคุณค่าของพระพุทธศาสนา 2. เพื่อปลูกฝังคุณธรรม-จริยธรรมทางศาสนาให้งอกงามในจิตใจของนักเรียน 3. เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้และสามารถนำความรู้ตามหลักธรรมทางศาสนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 4. เพื่อฝึกอบรมให้นักเรียนเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ ผู้ปกครอง เป็นศิษย์ที่ดีของครู เป็นเพื่อนที่ดีของเพื่อน เป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติ และเป็นพุทธบุตรที่ดีของพุทธศาสนา โดยมีพระครูปลัดไพศาล โรจนวังโส เจ้าอาวาสวัดหนองข้าวเหนียว เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนายอุดมเดช หนูสวี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวตาลแถว เป็นประธานฝ่ายฆารวาส

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ