หัวข้อข่าว : สพป.ปข. 2 ประชุมคณะกรรมการคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2

(โพสต์เมื่อ : วันเสาร์ที่ 27 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2558  เวลา 11:50 น. เข้าชม : 2)

นายสุนาจ แก้วสุข ผอ.สพป.ปข. 2  เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2  ตามระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2  ครั้งที่ 3/2558  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2558 ณ ห้องประชุมท้าวโกษา  ชั้น 2 สพป.ปข. 2 มีเรื่องตามระเบียบวาระเช่น การคัดเลือกครูภาษาไทยดีเด่น การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี 2558  การคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี 2558 เป็นต้น

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ