หัวข้อข่าว : สพป.ปข. 2 จัดประกวดระเบียบแถวลูกเสือ – เนตรนารี ประจำปี 2558

(โพสต์เมื่อ : วันจันทร์ที่ 22 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2558  เวลา 11:48 น. เข้าชม : 36)

นายอุดมเดช หนูสวี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวตาลแถว เป็นประธานในการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ – เนตรนารี ประจำปี 2558  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต  2 ได้รับมอบหมายจาก สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน จัดกิจกรรมประกวดระเบียบแถวลูกเสือ – เนตรนารี ตามโครงการส่งเสริมเยาวชนลูกเสือมีระเบียบวินัยในสังคม โดยจัดประกวดระเบียบแถวลูกเสือ-เนตรนารี ระดับเขตพื้นที่ฯ  3  ประเภท ได้แก่ สามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และวิสามัญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 จึงได้จัดกิจกรรมประกวดระเบียบแถวลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปี 2558 ขึ้นในวันที่ 22 มิถุนายน 2558 โดยมีโรงเรียนในสังกัด สพป.ปข. 2 และ สพม. 10 ส่งเข้าร่วมประกวด จำนวน 7 กอง ณ สนามสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2   

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ