หัวข้อข่าว : สพป.ปข. 2 ประชุมขับเคลื่อนศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านการจัดการเรียนรู้

(โพสต์เมื่อ : วันอังคารที่ 16 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2558  เวลา 15:29 น. เข้าชม : 37)

นายวัฒชัย วรรณพิรุณ  รอง ผอ.สพป.ปข. 2  เป็นประธานในการประชุมการส่งเสริมศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านการจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู้เกี่ยวกับการจัดกระบวนการเรียนการสอน และนำผลการจัดการเรียนรู้ที่ประสบผลสำเร็จมาเสนอขอวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ  และได้เชิญนายเอื้อม จันทร์สุโข มาเป็นวิทยากร เพื่อชี้แจงในการจัดทำ พร้อมให้ความรู้แก่คุณครูที่เข้าร่วมพัฒนาศักยภาพ  มีผู้เข้าร่วมพัฒนา จำนวน 50   คน  ณ ห้องประชุมพระยานคร ชั้น 2 สพป.ปข. 2

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ