หัวข้อข่าว : สพป.ปข. 2 จัดประชุมนิเทศครูโรงเรียนในฝัน

(โพสต์เมื่อ : วันอังคารที่ 16 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2558  เวลา 12:01 น. เข้าชม : 43)

นายสุรินทร์ บัวงาม รอง ผอ.สพป.ปข. 2  เป็นประธานเปิดการประชุมนิเทศครูโรงเรียนในฝัน เพื่อพัฒนาศักยภาพครูชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในเรื่อง 1. การศึกษาและวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2557  2. การใช้ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนประกอบการวิเคราะห์ปัญหาและแนวโน้มที่มีผลต่อการจัดการเรียนการสอน 3. การศึกษาและวิเคราะห์ผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน(O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2556 และ 2557  4. การใช้ข้อมูลผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน(O-NET) ประกอบการวิเคราะห์ปัญหา และแนวโน้มที่มีผลต่อการจัดการเรียนการสอน และ 5. การกำหนดมาตรการ/โครงการ/กิจกรรมที่คาดว่าจะส่งผลต่อการพัฒนาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยมีคุณครูโรงเรียนในฝัน เข้าประชุม จำนวน 50 คน  ณ  ห้องประชุมสามพระยา  ชั้น 3  สพป.ปข. 2

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ