หัวข้อข่าว : สพป.ปข.2 รับการตรวจติดตามเร่งรัดการดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ปี 2558 และเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี

(โพสต์เมื่อ : วันจันทร์ที่ 8 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2558  เวลา 15:26 น. เข้าชม : 36)

นางสมศรี  เพิงผา  คลังจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และคณะ ได้เข้าเยี่ยมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 เพื่อติดตามเร่งรัดการดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ

ปี 2558 และเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี  ในวันที่ 8 มิถุนายน 2558 ณ ห้องประชุมห้องผู้อำนวยการ ชั้น 2 สพป.ปข.2 โดยมี นายทวีป คงศิริ รอง ผอ.สพป.ปข.2 และคณะให้การต้อนรับ

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ