หัวข้อข่าว : สพป.ปข.2 ประชุมสัมมนาการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพป.ปข.2

(โพสต์เมื่อ : วันอังคารที่ 2 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2558  เวลา 14:20 น. เข้าชม : 20)

นายสุนาจ  แก้วสุข  ผอ.สพป.ปข.2 เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา สพป.ปข.2 ในระหว่างวันที่ 1-4 มิถุนายน 2558 เพื่อเป็นการพัฒนาตนเองของผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ผอ.กลุ่มฯ และผู้เกี่ยวข้องในสังกัด ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันในเรื่องของนโยบายและจุดเน้นของ สพฐ. ตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ มาตรการการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในมาตรฐานที่ต้องปรับปรุงเร่งด่วนจากผลการทดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2557 ในการประชุมสัมมนาในครั้งนี้เป็นการร่วมกันหาแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาให้สูงขึ้นโดยมีเป้าหมายร่วมกันเป็นกลุ่มโรงเรียน โดยมีผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ผอ.กลุ่มงาน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ จังหวัดเชียงใหม่

          

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ