หัวข้อข่าว : สพป.ปข. 2 ประชุมคณะกรรมการคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2

(โพสต์เมื่อ : วันจันทร์ที่ 18 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2558  เวลา 15:34 น. เข้าชม : 40)

นายสุนาจ  แก้วสุข  ผอ.สพป.ปข. 2  เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2  ครั้งที่ 1/2558  ณ  ห้องประชุมท้าวโกษา อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 2 มีเรื่องตามระเบียบวาระการประชุม เช่น แจ้งเรื่องการสอบ ผอ.ร.ร. และรอง ผอ.ร.ร., การอบรมทางไกลผ่านดาวเทียมฯ, การรายงานผลการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี 2558 และการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี พ.ศ. 2558 เป็นต้น 

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ