หัวข้อข่าว : สพป.ปข. 2 ประชุมคณะกรรมการ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา

(โพสต์เมื่อ : วันจันทร์ที่ 18 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2558  เวลา 15:24 น. เข้าชม : 44)

นายวิชัย ศรีอ่อน ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย ประธานอนุกรรมการฯ เป็นประธานในการประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ครั้งที่ 4/2558  ณ ห้องประชุมท้าวโกษา ซึ่งมีเรื่องตามระเบียบวาระการประชุม เช่น เรื่องเพื่อทราบ การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีวิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ(หลักเกณฑ์ ว17/2552), การย้ายข้าราชการครูและบุคลาการทางการศึกษา(ไปต่างเขตพื้นที่การศึกษา) เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา เช่น การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะชำนาญการ(ของอนุมัติผลการประเมินและแต่งตั้งผู้ผ่านการประเมิน ตามหลักเกณฑ์ ว 17/2552 กรณีส่งผลงานปรับปรุง) ,การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งซึ่งมีหน้าที่เป็นผู้สอนในหน่วยงานการศึกษา เป็นต้น โดยมีคณะอนุกรรมการฯ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมท้าวโกษา ชั้น 2 สพป.ปข. 2

      

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ