หัวข้อข่าว : สพป.ปข. 2 ประชุมคณะกรรมการการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2

(โพสต์เมื่อ : วันจันทร์ที่ 18 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2558  เวลา 14:46 น. เข้าชม : 41)

นายสนิท  บุญก่อสกุล ประธานกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 14  พฤษภาคม  2558  ณ ห้องประชุมพระยานคร ชั้น 3 สพป.ปข. 2  มีเรื่องตามระเบียบวาระการประชุม เช่น เรื่องเสนอเพื่อทราบ – เรื่องการตั้ง อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา, ผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ และผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557, การเตรียมความพร้อมในการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ(PISA) , ผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2557 และผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับชาติ(NT) ปีการศึกษา 2557 เป็นต้น

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ