หัวข้อข่าว : สพป.ปข. 2 ระดมความคิดเห็นการรับนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

(โพสต์เมื่อ : วันศุกร์ที่ 15 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2558  เวลา 14:17 น. เข้าชม : 35)

นายสุนาจ แก้วสุข  ผอ.สพป.ปข. 2  เป็นประธานในการประชุมระดมความคิดเห็นการรับนักเรียน ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั้งนี้เนื่องมาจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แจ้งให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ประชุมระดมความคิดเห็นตามหัวข้อ คือ เรื่องนโยบายการปรับขนาดโรงเรียนให้เหมาะสม โดยมีประเด็นการระดมความคิดเห็น เรื่องนโยบายการลดขนาดจำนวนนักเรียนต่อห้อง เพื่อปรับลดขนาดโรงเรียน และเรื่องการประชุมระดมความคิดเห็นการรับนักเรียน ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในที่ประชุมได้ร่วมกันระดมความคิดเห็น ตามประเด็นซึ่งส่วนใหญ่เห็นกับในหลาย ๆ หัวข้อเช่น  การกำหนดวันสอบคัดเลือกทุกชั้น พร้อมกันทั่วประเทศ ในที่ประชุมเห็นด้วย , การลดขนาดโรงเรียน โดยการลดจำนวนนักเรียนต่อห้อง ระดับก่อนประถมศึกษา 30 คน/ห้อง ระดับประถมศึกษา30/ห้อง ระดับมัธยมศึกษา 40คน/ห้อง ส่วนใหญ่เห็นด้วย และในหัวข้ออื่นๆ ก็มีทั้งที่เห็นด้วยและวิธีคิดที่หลากหลายแตกต่างกัน โดยมีบุคลากรผู้เข้าประชุม จาก สพป.ปข. 2 /ผู้บริหารสถานศึกษา/กรรมเขตพื้นที่การศึกษา/กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน/ครู  เข้าร่วมประชุมในการระดมความคิดเห็น ณ ห้องประชุมพระยานคร ชั้น 2 สพป.ปข. 2

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ