หัวข้อข่าว : สพป.ปข. 2 ประชุมโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ O-net ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ อำเภอกุยบุรี ในสังกัด สพป.ปข. 2

(โพสต์เมื่อ : วันพฤหัสบดีที่ 14 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2558  เวลา 08:10 น. เข้าชม : 3)

นายวัฒชัย วรรณพิรุณ รอง ผอ.สพป.ปข. 2 เป็นประธานในการประชุมโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ O-net ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ ของโรงเรียนในสังกัด สพป.ปข. 2 อำเภอกุยบุรี ตามที่สถาบันทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ(สทศ.) ได้จัดให้มีการทดสอบทางการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน(O-NET)ประจำปีการศึกษา 2557 สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 จากผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐานของโรงเรียนในเขตอำเภอกุยบุรี พบว่ามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่ยังมีค่าเฉลี่ยต่ำกว่าระดับประเทศอยู่ 10 โรงเรียน   สพป.ปข. 2 จึงได้จัดทำโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ O-net ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยขึ้น เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษา/ครูผู้สอนทุกคนใน 10 โรงเรียน ได้ศึกษาวิเคราะห์และสามารถกำหนดแนวทางในการยกระดับคุณภาพการศึกษาในกลุ่มสาระที่รับผิดชอบ โดยมี ผู้บริหารสถานศึกษา/ครูผู้สอน จาก 10 โรงเรียน ของอำเภอกุยบุรี เข้าร่วมประชุม รวม 96 คน  ณ ห้องประชุมสามพระยา ชั้น 3  สพป.ปข. 2

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ