หัวข้อข่าว : สพป.ปข. 2 ประชุมผู้บริหารการศึกษา/ ผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัด

(โพสต์เมื่อ : วันศุกร์ที่ 8 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2558  เวลา 10:49 น. เข้าชม : 2)

นายสุนาจ แก้วสุข ผอ.สพป.ปข.2 เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ครั้งที่ 3/2558 วันพุธที่  6 พฤษภาคม 2558 ณ ห้องประชุมสามพระยา ชั้น 3 ก่อนวาระการประชุม ได้มีการมอบโล่และเกียรติบัตร  และมีเรื่องตามระเบียบวาระการประชุม เช่น ข้อมูลวิทยฐานะ ณ วันที่ 28 เมษายน 2558, การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ,การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนร่วมและเรียนรวม ปีงบประมาณ 2558,การเตรียมความพร้อมในการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ(PISA) เป็นต้น

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ