หัวข้อข่าว : สพป.ปข. 2 ดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2558 (ภาค ข.)

(โพสต์เมื่อ : วันเสาร์ที่ 2 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2558  เวลา 10:51 น. เข้าชม : 1)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2558( ภาค ข.) มีผู้มีสิทธิ์เข้าสอบจำนวน 28 คน วิชาที่สอบมี 6 กลุ่มวิชาเอกได้แก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา และปฐมวัย/อนุบาลศึกษา  ณ สนามสอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต  ในการนี้ได้มีคณะกรรมการติดตามสถานการณ์การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2558 (ภาค ข.) จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจำนวน 2 ท่าน คือนางสาวอัมพร หุตะสิทธิ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ และนางเกศกัญญา อนุกูล นักวิชาการศึกษาชำนาญการ จากสำนักนวัตกรรมการจัดการศึกษา 

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ