หัวข้อข่าว : สพป.ปข. 2 เปิดการอบรมค่ายภาษาอังกฤษภาคฤดูร้อน(English Summer Camp)

(โพสต์เมื่อ : วันศุกร์ที่ 1 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2558  เวลา 11:07 น. เข้าชม : 32)

นายสุนาจ แก้วสุข ผอ.สพป.ปข. 2  เป็นประธานในพิธีเปิดการจัดค่ายภาษาอังกฤษภาคฤดูร้อน(English Summer Camp) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 5  ณ  โรงเรียนบ้านตำหรุ   เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางภาษาอังกฤษ การสื่อสารในประเทศประชาคมอาเซียนและพัฒนาความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ ให้นักเรียนได้ตามวัยกับการใช้ภาษาอังกฤษในสังคมปัจจุบัน และสร้างความตระหนักและตื่นตัว มีเจตคติที่ดี ต่อการเรียนภาษาอังกฤษ มีการจัดกิจกรรมในการอบรมเช่น การแบ่งกิจกรรมกลุ่มใหญ่ กลุ่มย่อย กิจกรรมฐาน เพลง เกม ที่ทำให้เด็กได้เรียนรู้อย่างมีความสุข และทัศนศึกษานอกสถานที่ โดยทุกกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนได้ใช้ภาษาอังกฤษง่ายๆในชีวิตประจำวันได้เป็นธรรมชาติ ได้รับความร่วมมือด้านวิทยากรจาก จากทีมครูภาษาอังกฤษกลุ่มโรงเรียนตะนาวศรี พร้อมคณะ โดยมีนักเรียนจากโรงเรียนบ้านตำหรุฯ บ้านใหม่ ชลประทานปราณบุรี บ้านหัวตาลแถว บ้านหนองตาเย็น บ้านหนองกา อนุบาลปราณบุรี และบ้านปรือน้อย เข้ารับการอบรมการจัดค่ายภาษาอังกฤษฯ ในระหว่างวันที่ 1 – 15 พฤษภาคม 2558 

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ