หัวข้อข่าว : สพป.ปข. 2 ประชุม รอง ผอ., ผอ.กลุ่มงานทุกกลุ่ม

(โพสต์เมื่อ : วันศุกร์ที่ 1 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2558  เวลา 10:23 น. เข้าชม : 121)

นายสุนาจ แก้วสุข ผอ.สพป.ปข. 2 เป็นประธานในการประชุมรอง ผอ.สพป.ปข.2 /ผอ.กลุ่ม/หน่วยตรวจสอบภายใน ตามระเบียบวาระการประชุม  ครั้งที่  3/2558  เมื่อวันที่   30 เมษายน 2558 เพื่อแจ้งข้อราชการต่าง ๆ  และติดตามงานของแต่ละกลุ่มงาน รวมถึงการร่วมปรึกษาหารือ ในเรื่องต่างๆ ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็น และปัญหาของแต่ละงานเพื่อร่วมกันแก้ไข โดยมี รอง ผอ.สพป.ปข.2 และ ผอ.กลุ่ม เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมท้าวโกษา  สพป.ปข. 2  ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ