หัวข้อข่าว : สพป.ปข. 2 เปิดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

(โพสต์เมื่อ : วันศุกร์ที่ 3 เดือนเมษายน พ.ศ.2558  เวลา 13:59 น. เข้าชม : 2)

นายสุรินทร์ บัวงาม รอง ผอ.สพป.ปข. 2 เป็นประธานเปิดการอบรมกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  ณ โรงเรียนอนุบาลกุยบุรี ในระหว่างวันที่ 23 มีนาคม – 6 เมษายน 2558 รวม 15 วัน โดยมอบหมายให้โรงเรียนอนุบาลกุยบุรี(วัดวังยาว) เป็นเจ้าภาพในการดำเนินการจัดกิจกรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ สร้างเจคติที่ดีต่อการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ และเพื่อเตรียมความพร้อมความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษให้นักเรียนได้ตามวัย มีการจัดกิจกรรมในการอบรมเช่น การแบ่งกิจกรรมกลุ่มใหญ่ กลุ่มย่อย กิจกรรมฐาน เพลง เกม ที่ทำให้เด็กได้เรียนรู้อย่างมีความสุข และทัศนศึกษานอกสถานที่ โดยทุกกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนได้ใช้ภาษาอังกฤษง่ายๆในชีวิตประจำวันได้เป็นธรรมชาติ การดำเนินงานในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือด้านวิทยากร จากทีมครูภาษาอังกฤษ โรงเรียนอนุบาลกุยบุรี(วัดวังยาว) พร้อมคณะ และคณะวิทยากรจากโรงเรียนสามแยกป่าถล่ม บ้านสามกระทาย บ้านสำโหรง บ้านยางชุม และบ้านโป่งกะสัง โดยมีนักเรียนร่วมกิจกรรมจากโรงเรียนอนุบาลกุยบุรี บ้านหนองเกด วัดทุ่งน้อย บ้านหาดขาม บ้านบน บ้านปากเหมือง บ้านหนองจิก และวัดกุยบุรี

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ