หัวข้อข่าว : สพป.ปข. 2 ประชุมเตรียมการรายงานตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปี หรือระบบ ARS/KRS

(โพสต์เมื่อ : วันศุกร์ที่ 20 เดือนมีนาคม พ.ศ.2558  เวลา 14:06 น. เข้าชม : 33)

นายสุนาจ แก้วสุข ผอ.สพป.ปข. 2  เป็นประธานในการประชุมเตรียมการรายงานตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปี หรือระบบ ARS/KRS โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2  ได้ประชุมบุคลากรในสำนักงานเขตทุกคน เพื่อสร้างความเข้าใจและมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการดำเนินงานร่วมกัน ในการรายงานตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปี หรือระบบ KRS(KPI Report system) และรายงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี หรือระบบ ARS(Action plan Report system) ตามที่ สพฐ. กำหนดในเดือนเมษายน – กรกฎาคม  และเดือนตุลาคม 2558 โดยการรายงานทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยมี รอง ผอ.สพป.ปข. 2 /ผอ.กลุ่มงานทุกกลุ่ม/ศึกษานิเทศก์ทุกท่าน/บุคลากรทางการศึกษา เข้าประชุม ณ ห้องประชุมสามพระยา ชั้น 3   

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ