หัวข้อข่าว : โรงเรียนร่วมฤดีวิเทศศึกษา บริจาคเงินให้โรงเรียนนเรศวรห้วยผึ้ง

(โพสต์เมื่อ : วันอังคารที่ 17 เดือนมีนาคม พ.ศ.2558  เวลา 11:09 น. เข้าชม : 72)

ว่าที่ร้อยตรีธนสาร  แกมไทย ผู้อำนวยการโรงเรียนนเรศวรห้วยผึ้ง พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียน  โรงเรียนนเรศวรห้วยผึ้ง ให้การต้อนรับ คณะนักเรียนชมรม Model Corporate Social Responsibility โรงเรียนร่วมฤดีวิเทศศึกษา   ซึ่งได้บริจาคเงินเพื่อใช้ในการจัดการศึกษา โครงการส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ของโรงเรียนตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  เป็นจำนวนเงิน   80,000 บาท และได้ร่วมทำกิจกรรมปลูกต้นไม้และชมการแสดงลิเกเพื่อการศึกษาของนักเรียน

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ