หัวข้อข่าว : สพป.ปข. 2 ประชุม รอง ผอ./ผอ.กลุ่มงาน และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน

(โพสต์เมื่อ : วันอังคารที่ 17 เดือนมีนาคม พ.ศ.2558  เวลา 09:46 น. เข้าชม : 17)

นายสุนาจ แก้วสุข  ผอ.สพป.ปข. 2 เป็นประธานในการประชุม รอง ผอ.สพป.ปข. 2/ผอ.กลุ่มงานทุกกลุ่ม/ศึกษานิเทศก์ทุกท่าน บุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้าง เพื่อแจ้งข้อราชการต่าง ๆ ให้ทราบ และถือปฏิบัติ เช่น เรื่อง O –NET, KRS/ARS, การเข้าร่วมงานกาชาดเมืองสามอ่าว,การจัดทำคู่มือปฏิบัติงานสำหรับงานประจำ, การจัดทำปฏิทินโครงการต่างๆ เป็นต้น โดยมี รอง ผอ.สพป.ปข.2 / ผอ.กลุ่มงาน/ศึกษานิเทศก์/บุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้าง เข้าประชุม ณ ห้องประชุมสามพระยา ชั้น 3 

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ