หัวข้อข่าว : โรงเรียนเรศวรห้วยผึ้ง จัดค่ายวิทยาศาสตร์

(โพสต์เมื่อ : วันจันทร์ที่ 16 เดือนมีนาคม พ.ศ.2558  เวลา 12:49 น. เข้าชม : 25)

โรงเรียนนเรศวรห้วยผึ้ง ร่วมกับอาจารย์ณรงค์  วงษ์พานิช และนักศึกษาสาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ชั้นปีที่ 3 จำนวน 31 คน จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ในระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม พ.ศ.2558 ซึ่งในการจัดกิจกรรมครั้งนี้มีว่าที่ร้อยตรีธนสาร  แกมไทย ผู้อำนวยการโรงเรียนนเรศวรห้วยผึ้ง เป็นประธานในการจัดกิจกรรมและดูแลการจัดกิจกรรมในครั้งนี้

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ