หัวข้อข่าว : โรงเรียนนเรศวรห้วยผึ้งแสดงลิเกเพื่อการศึกษา

(โพสต์เมื่อ : วันศุกร์ที่ 13 เดือนมีนาคม พ.ศ.2558  เวลา 14:18 น. เข้าชม : 100)

ว่าที่ร้อยตรีธนสาร  แกมไทย ผู้อำนวยการโรงเรียนนเรศวรห้วยผึ้ง พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียนชุมนุมลิเกเพื่อการศึกษา ได้เดินทางไปแสดงลิเกเพื่อการศึกษา เรื่องช้างน้อยคอยรัก ในงานการประชุมวิชาการ การพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558  ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่

          นอกจากนี้โรงเรียนได้ไปนำเสนอลิเกเพื่อการศึกษาเรื่องช้างน้อยคอยรัก ในงานการประชุมวิชาการ ประธานกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ และผู้บริหาร โรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพ-รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ จังหวัดเชียงใหม่

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ