หัวข้อข่าว : สพป.ปข. 2 คัดเลือกโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ประจำปี 2558

(โพสต์เมื่อ : วันพฤหัสบดีที่ 12 เดือนมีนาคม พ.ศ.2558  เวลา 11:26 น. เข้าชม : 34)

นายสมสันต์ ลือกำลัง รอง ผอ.สพป.ปข. 2  เป็นประธานในการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ประจำปี 2558  สพฐ. ได้กำหนดให้มีการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียนมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้โรงเรียนตระหนักถึงการดำเนินกิจกรรมสภานักเรียนในโรงเรียน ซึ่งจะทำให้นักเรียนได้เรียนรู้การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข อยู่ด้วยกันโดยเคารพกฎ กติกา รู้หน้าที่ เข้าถึงการมีส่วนร่วมในสังคมซึ่งสอดคล้องกับค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ และขยายผลการดำเนินงานโครงการสภานักเรียนได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 จึงแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ประจำปี 2558  ณ โรงเรียนอนุบาลสามร้อยยอด

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ