หัวข้อข่าว : สพป.ปข. 2 เป็นประธานเปิดงานโรงเรียนวันทามารีอา

(โพสต์เมื่อ : วันพุธที่ 11 เดือนมีนาคม พ.ศ.2558  เวลา 13:50 น. เข้าชม : 1)

นายสุนาจ แก้วสุข ผอ.สพป.ปข. 2   เป็นประธานในการเปิดงาน “สายสัมพันธ์วันครอบครัววันทา ครั้งที่ 13”เพื่อโรงเรียนจะประชาสัมพันธ์งานต่าง ๆ ของโรงเรียน และเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างโรงเรียนและชุมชน การพบปะสังสรรค์ระหว่างครูผู้ปกครองและชุมชน และให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถและศักยภาพของตนเอง ในงานมีกิจกรรมประกอบด้วย การแสดงของนักเรียน ระดับเนอสเซอรี่,การแสดงวงดนตรี,การมอบทุนการศึกษานักเรียน/สวัสดิการครู/พนักงาน เป็นต้น โดยมีผู้บริหาร ครู นักเรียนและผู้ปกครอง ร่วมงาน ณ โรงเรียนวันทามารีอา

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ